Skip links

veiligheidsfilm

veiligheid en film

Je wilt mensen bewust maken of trainen op het gebied van veiligheid en veilig werken. Veiligheid is tenslotte in elke organisatie niet alleen vanwege gezondheid, maar ook uit bedrijfstechnisch en juridisch oogpunt van cruciaal belang.

Je weet wat belangrijk is om over te brengen. Maar je wilt niet alleen dat mensen kennis tot zich nemen, maar ook dat ze die in praktijk brengen en zich continue bewust zijn van de risico’s en gevaren. Je hebt er misschien al alles aan gedaan om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Je hebt een QHSE-beleid, je traint je mensen, je voert audits uit en je maakt verbeterplannen. Je mensen kennen de regels. Maar… hebben ze zich veilig werken ook écht eigen gemaakt? Hoe breng je een dieperliggende risicobewustwording en een gedragsverandering te weeg? Daar kan een veiligheidsfilm je op meerdere manieren bij helpen. Hiermee kun je mensen raken, naast het geven van informatie ook emotie oproepen en zo de boodschap krachtiger overbrengen.

veiligheid en film

Je wilt mensen bewust maken of trainen op het gebied van veiligheid en veilig werken. Veiligheid is tenslotte in elke organisatie niet alleen vanwege gezondheid, maar ook uit bedrijfstechnisch en juridisch oogpunt van cruciaal belang.

Je weet wat belangrijk is om over te brengen. Maar je wilt niet alleen dat mensen kennis tot zich nemen, maar ook dat ze die in praktijk brengen en zich continue bewust zijn van de risico’s en gevaren. Je hebt er misschien al alles aan gedaan om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Je hebt een QHSE-beleid, je traint je mensen, je voert audits uit en je maakt verbeterplannen. Je mensen kennen de regels. Maar… hebben ze zich veilig werken ook écht eigen gemaakt? Hoe breng je een dieperliggende risicobewustwording en een gedragsverandering te weeg? Daar kan een veiligheidsfilm je op meerdere manieren bij helpen. Hiermee kun je mensen raken, naast het geven van informatie ook emotie oproepen en zo de boodschap krachtiger overbrengen.

bekijk de vlog over veiligheidsfilm.

aandachtsboog.

Veiligheid en veilig werken is overal van belang. Toch hangt het van het soort bedrijf en de situatie af waar en hoe film het beste ingezet kan worden. Om te beginnen wil je natuurlijk dat mensen getraind zijn, of op zijn minst zich heel goed bewust van de risico’s zijn, voordat ze een bedrijfsterrein betreden. Maar trainen van (toekomstige) werknemers of bewust maken van bezoekers zijn twee heel verschillende zaken die elk een andere benadering vragen.

Daarnaast merken we in de praktijk dat films die specifiek op jouw bedrijf zijn gericht beter werken dan generieke producties die hetzelfde thema behandelen. Mensen nemen informatie beter op naarmate ze zichzelf in situaties kunnen herkennen. Het is dan ook zeer belangrijk om helder te hebben waarom je wat aan wie duidelijk wilt maken. Dat maakt een duidelijke en doordachte briefing noodzakelijk. Daarvoor hebben we ons StoryCanvas ontwikkeld.

jouw veiligheidsfilm scoort beter met StoryCanvas.

Voordat we jouw verhaal in beelden gaan vertellen moet heel duidelijk zijn wie de doelgroep is, wat de boodschap is en hoe jouw verhaal optimaal onder de aandacht van die doelgroep kan komen. De film moet focus hebben en daarvoor moeten wezenlijke keuzes gemaakt worden. Een goede briefing is onmisbaar

Daarvoor hebben de StoryCanvas methode ontwikkeld. In een interactieve sessie focussen we op drie fundamentele thema’s:

  de kernboodschap van je verhaal

  jouw doelgroep en hoe je die op de juiste manier kunt raken

•  hoe past de video optimaal in je communicatiestrategie

maak nu een afspraak voor een vrijblijvende StoryCanvas sessie met onze specialisten.

Jouw verhaal scoort beter met StoryCanvas. Maak hier je afspraak!

van instructie tot voorlichting.

We produceren rond het thema veiligheid verschillende films, afhankelijk van doel en doelstelling:

instructievideo en e-learning 
Voor trainingssituaties waarin mensen zich de grondbeginselen rondom veilig en gezond
 werken eigen moeten maken. En te zorgen dat mensen het ook écht 100% begrijpen en onthouden. Met behulp van video kun je heel bondig en eenduidig instructies geven. Beeld en geluid zorgen ervoor dat je doelgroep de boodschap beter begrijpt. Zeker als er sprake is van een taal- of cultuurbarrière of laaggeletterdheid. Door bijvoorbeeld animatie te gebruiken, dat wordt door iedereen begrepen.

poortfilm
Als mensen je bedrijf bezoeken of er werkzaamheden moeten verrichten, wil je dat ze de risico’s en de veiligheidsinstructies kennen. Film laat je deze informatie snel, compact en
 indringend overbrengen.
Wij geloven dat een poortfilm erop gericht moet zijn om mensen in een korte tijd bewust te maken van de veiligheidscultuur binnen je organisatie. Dat betekent niet dat ze alle regeltjes kennen. Maar wel dat ze zich bewust worden van welke risico’s op jouw locatie te verwachten zijn. Je vertelt ze wat ze moeten doen in geval van een calamiteit en wat ze moeten doen als ze iets niet zeker weten. Zo geef je ze een gevoel van eigen verantwoordelijkheid mee. Uiteindelijk is dat de beste garantie voor een gedragsverandering.

casevideo
Alles is erop gericht om incidenten te voorkomen. Maar mocht er onverhoopt toch wat misgaan, laat dan de kans niet voorbijgaan om ervan te leren. Maak een video waarin je stap voor stap ontleedt wat er fout ging, laat de betrokken mensen aan het woord. En gebruik de video vervolgens om een gesprek te starten binnen je organisatie en zo te voorkomen dat dit ooit nogmaals gebeurt.

veiligheidscampagne
Je eigen werknemers, ook degenen die al lang bij het bedrijf werken, wil je regelmatig opnieuw van veilig werken doordringen. Hoe breek je door de beroepsblindheid? Verras ze eens positief, met een opvallend verhaal. Informatie die verteld wordt in de vorm van een verhaal wordt beter begrepen en onthouden.

 Denk aan het effect van een goede commercial. En zorg dat jouw verhaal overal terugkomt. In alle hoeken en gaten van je bedrijf. Op schermen in de kantine, posters, op intranet, in mailings. Maak van jouw veiligheidsboodschap een happening.

veiligheidsfilm waar we trots op zijn.

NXP SEMI-CONDUCTORS | POORTFILM

Dit is een compilatie. 

nog meer zien?

We hebben nog meer veiligheidsfilms gemaakt die we in verband met vertrouwelijkheid niet op internet kunnen laten zien. Wil je meer zien? Neem contact met ons op, dan vertellen we je er graag meer over.

of

Mail MoviLab >

met veiligheidsfilm naar zero incidents?

Maak een afspraak met een van onze specialisten. Mail ons!

onze werkwijze.

Na de StoryCanvas sessie of briefing 
verwerken we de informatie tot een concept. Daarin wordt duidelijk wat de inhoud van je film(s) wordt en hoe de vormgeving eruitziet. Deze informatie werken we om tot een script, dat we verfilmen. De gemaakte beelden besprenkelen we met een beetje montagemagie en flitsende animaties. Hierbij houden we steeds nauw contact met jou. Jij weet het beste welke informatie moet worden overgebracht. Totdat we een perfect eindresultaat hebben!

We denken ook graag met je mee hoe de film(s) of campagne straks het meest effectief in je organisatie kan worden geïmplementeerd, zodat je alles uit je video haalt wat erin zit!

BEKIJK DE VIDEO | ZO WERKEN WIJ >

de 3 voordelen van veiligheidsfilm.

1  Met behulp van video kun je heel bondig en eenduidig instructies geven. Beeld en geluid zorgen ervoor dat je doelgroep de boodschap beter begrijpt. Zeker als er sprake is van een taal- of cultuurbarrière of laaggeletterdheid

2  Perfect hulpmiddel om mensen in een korte tijd bewust te maken van de veiligheidscultuur binnen je organisatie.

3  Met film kun je mensen echt raken, naast het geven van informatie ook emotie oproepen en zo de boodschap krachtiger overbrengen.

laten we je helpen je organisatie veiliger te maken!

Neem contact met ons op

we doen nog meer

ook een veiligheidsfilm laten maken?

waar kunnen we je mee helpen?

085 - 25 00 900